Onderzoeken

 • Optometrisch basis onderzoek: basis onderzoek naar oogsterkte, samenwerking tussen de ogen en de ooggezondheid.
 • Optometrisch basis onderzoek + contactlensaanpassing: combinatie van basis onderzoek en de testen die nodig zijn om contactlenzen aan te meten.

Als er uit het basisonderzoek naar voren komt dat er aanvullende controles of specialistische zorg nodig is dan kunnen de volgende vervolgonderzoeken gepland worden:

 • (Her-)aanpassing van de contactlenzen
 • Contactlenscontrole
 • Binoculair zien onderzoek
 • Refractie/oogmeting
 • Droge ogen controle
 • Fundus controle
 • Myopie controle
 • Glaucoom controle
 • Spoedconsult

Tarieven

Optometrisch basisonderzoek €67,-
Heraanpassing van de contactlenzen (afhankelijk van het type contactlens) €30,- of €60,-
Contactlenscontrole €29,-
Binoculair zien onderzoek €54,-
Refractie/ controle oogmeting €29,-
Droge ogen controle €29,-
Fundus (netvlies) controle €29,-
Glaucoom controle €29,-
Myopie controle afhankelijk van type behandeling
Spoedconsult afhankelijk van tijd